آدرس : مشهد مقدس / میدان شریعتی / بهار ۵۸ / پلاک 21.4 /و احد ۳
شماره تماس: 05138554461
پشتیبانی : ساعات تماس:۸ الی ۲۲
فروش و بازرگانی : داخلی ۲
تلفن مستقیم واحد فروش : ۰۵۱۳۸۵۵۴۴۶۰ (۱۰خط)
ایمیل: sms.spad.pro@gmail.com